THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA
Giá: 54,000,000 VNĐ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                  Loại 10 con        

KT: rộng 6,3m x cao 3,3m                                      

Gía: 54.000.000 VNĐ

 

 VIDEO TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                 Loại 10 con       

       KT: rộng 6,3m x cao 3,3m                                                       Gía: 54.000.000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                   Loại 10 con       

  KT: rộng 6,3m x cao3,3m                                                Gía: 54.000.000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                         Loại 8 con           

   KT: rộng  5,5m  x 3,2m                                                         Gía: 48.000.000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                         Loại 8 con           

   KT: rộng  5,5m  x 3M,2                                                         Gía: 48.000.000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                Loại 15 con                 

 KT: rộng 6m3 x 3,3m                                                       Gía: 68.000.000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY                       Gía: 48.000.000đ

Loại mâm xoay có 6 con thú      Kích thước: Tròn 3m     


     

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY                       Gía: 48.000.000đ

Loại mâm xoay có 6 con thú      Kích thước: Tròn 3m 

     VIDEO TRÒ CHƠI MÂM XOAY

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY                       Gía: 48.000.000đ

Loại mâm xoay có 6 con thú      Kích thước: Tròn 3m 


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY                       Gía: 48.000.000đ

Loại mâm xoay có 6 con thú      Kích thước: Tròn 3m     

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY   Loại 6 Xe 

       Kích thước : Tròn 3m                                Gía: 39,000,000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY   Loại 6 Xe 

 Kích thước : Tròn 3m                                Gía: 39,000,000 đ

VIDEO TRÒ CHƠI MÂM XOAY Ô TÔ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÂM XOAY                      Loại 6 xe                           Gía: Liên hệ

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI  Máy Bay Ben Thủy Lực (Loại 6 máy bay 24 chỗ.)

KT: 8m x 3m5                                      Gía: Liên Hệ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI  ĐU QUAY ĐỨNG (Loại 5 cabin =  20 chỗ)  giá: liên hệ

 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 18,500,000 VNĐ

 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ


 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ


 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ

 

HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE              Tròn : 2m  x  0,5m                             

Gía : 10,000,000 đ

VIDEO HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE      -    Tròn : 2m  x  0,5m

Gía : 10,000,000 đ

HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE              Tròn : 2m  x  0,5m                          

 

Gía : 10,000,000 đ


 

HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE              Tròn : 2m  x  0,5m                             

Gía : 10,000,000 đ